PDA

View Full Version : thắc mắc về phiếu điểmthaovy
12-08-2013, 11:21 AM
Ai cho mình bít phiếu diểm có tác dụng j trong game k?? Và xem phiếu diểm ở đâu??

Baby nice
12-08-2013, 11:39 AM
Đỉnh để đổi sang phiếu điểm và phiếu điểm để đổi sang vàng trong game. bạn có thể vào đây xem hướng dẫn và tỷ lệ quy đổi
http://nkvs.vn/news/huong-dan/huong-dan-nap-the-.html