PDA

View Full Version : Không xác nhận được số điện thoại?sonhaxatacmoi
12-08-2013, 11:22 AM
Đã nhắn tin theo cú pháp và nhận lại được kích hoạt nhưng lúc nhập vào mã OTP thì hok đúng. Có phải mã nhận đc từ 8098 là mã OTP không vậy?

Ngạo
12-08-2013, 11:36 AM
BQT đang kiểm tra và khắc phục vấn đề này. Bạn vui lòng thử lại sau nhé!
Thân!