PDA

View Full Version : thắc mắc về phiếu điểmthaovy
12-08-2013, 11:28 AM
ai cho mình hỏi phiếu điểm có tác dụng j trong game??? Sử dụng phiếu điểm như thế nào??? Và xem Phiếu diểm ở dâu trong game NKVS???

Son Zuby
15-08-2013, 07:59 PM
Phiếu điểm để đổi ra vàng không khóa bạn nhé !
Phiếu điểm nằm ở thanh trên cùng cạnh chữ Vip (hay chưa Vip) nhé