PDA

View Full Version : nhận quà sk vang danh thiên hạpcdell
12-08-2013, 11:34 AM
mình muốn ? nhận quà ở đâu và trao quà ntn
vì hiện nay do lắp nhân vật muộn nên tên nhân vật RaGon của mình đã bị ng # lấy mất:sweat:
mình muốn ? nph là quà sẽ trao vao tài khoản hay nhân vât có tên trên sk và trao quà theo cách nào
thanks

Quách Tương
14-08-2013, 11:34 AM
Bạn có thể vào trang http://nkvs.vn/news/tin-tuc/huong-dan-nhan-phan-thuong-su-kien.html để tham khảo cách thức nhận quà. Chúc bạn chơi game vui vẻ