PDA

View Full Version : máy tính không hỗ trợ game 2- 3 DLê Bảo
12-08-2013, 11:38 AM
Xin hỏi đã cài đặt ok nhưng đăng nhập vào game thì hiển thị nhân vật chức năng không đầy đủ. Màn hình bị đen chắc là do máy không hỗ trợ game 2,5D vậy khắc phục như thế nào?