PDA

View Full Version : ADMIN vai kiem tra ho caiThien_Ha
12-08-2013, 02:51 PM
đang chơi có 1 nghin 500 phiếu bị dis ra vao lai không thấy Phiếu mới bạc khóa đâu ca mong ADMIn kiem tra rum` Tên TK tieu_dao Tên Nhân Vật Thiên_Hạ Sever Tương Dương Châu Giang

duyanh890
12-08-2013, 05:23 PM
Bạn gửi yêu cầu hỗ trợ về http://id.duo.vn để BQT giúp bạn nhé