PDA

View Full Version : Vấn đề tăng 10% thẻ nạpSackslam
12-08-2013, 02:54 PM
Như tiêu đề mình đã nêu có Mod nào trả lời giúp, sao vẫn chưa thấy tăng thêm phiếu điểm

Ngạo
13-08-2013, 03:15 PM
Do bài gửi của bạn bị lỗi nên hiện tại BQT mới tiếp nhận được yêu cầu của bạn.
Trường hợp này bạn hãy làm mới phiếu điểm và kiểm tra, nếu vẫn chưa được thì bạn vui lòng vào trang http://hotro.duo.vn và gửi yêu cầu hỗ trợ nhé