PDA

View Full Version : Không nhận được túi quà nạp thẻHỏaThiêu
12-08-2013, 03:04 PM
ID chauthangqn
Tên NV: HỏaThiêu
Tên Sever:Tương Dương Trường Giang
Tiền Nạp : 10000 VND
Không nhận được túi quà dù reset khởi động lại...

duyanh890
12-08-2013, 03:06 PM
Bạn nạp xong bạn đổi lễ phiếu rồi vào game đổi vàng , khi nhận đc vàng thì bạn thoát ra vào lại xem sao nhé
Nếu không được bạn vui lòng gửi thông tin về http://hotro.duo.vn

HỏaThiêu
12-08-2013, 03:17 PM
mình nạp xong bạn đổi lễ phiếu rồi vào game đổi vàng , khi nhận đc vàng thì bạn thoát ra vào lại! vẫn ko được
mình đã gửi thông tin về http://hotro.duo.vn nhưng ko nhận được câu trả lời mong mod và ad xem lại giupps mình với
ID chauthangqn

up.......................................mong mod giành time giải quyết

Nó báo Bạn Không có quà lần đầu để nhận!

duyanh890
12-08-2013, 05:22 PM
Hiện BQT đã fix lỗi này rồi, bạn thoát game rồi đăng nhập vào nhận xem nhé