PDA

View Full Version : vấn đề quà lần đầullvllrThuận
12-08-2013, 03:07 PM
Minh nạp card r` mà vẫn chưa có gói quà lần đầu mong ae và BQT giúp đỡ

duyanh890
12-08-2013, 03:07 PM
Bạn nạp xong bạn đổi lễ phiếu rồi vào game đổi vàng , khi nhận đc vàng thì bạn thoát ra vào lại xem sao nhé
Nếu không được bạn vui lòng gửi thông tin về http://hotro.duo.vn