PDA

View Full Version : Update client that baiLaoDai
12-08-2013, 06:18 PM
hom nay vao game khong duoc vay admin? cu noi la update client that bai. Minh ta turn off firewall, antivius software ma van khong update duoc. Cha'n the. :cry::cry::cry:

Ngạo
12-08-2013, 06:57 PM
Bạn thử tắt các trình duyệt virus và cài lại game nhé, có thể bộ cài của bạn bị thiếu file.
Thân!