PDA

View Full Version : hệ thống nạp VTC báo lỗi hòainhoktocxoan10
12-08-2013, 07:51 PM
tôi nạp card VTC sao báo lỗi hệ thống bảo trì liên tục sao mà nhà phát hành mới mà làm ăn gì kì cục z? mới thì phải làm sao cho các gamer ngừơi ta tin tưởng mà chơi chút chứ BQT ? tôi chỉ có ý kiến z thôi. chứ cái đà này nghỉ game sớm
!!

Ngạo
12-08-2013, 11:32 PM
BQT đã có thông báo bảo trì thẻ nạp VTC, bạn vui lòng chuyển hướng sang những thẻ nạp khác nhé.
Khi thẻ VTC kết thúc bảo trì, BQT sẽ có thông báo.
Thân!