PDA

View Full Version : Lỗi Truyền công đây admin khắc phục nhanh không loạnLong Phi Thiên
12-08-2013, 10:32 PM
Mình thấy TC được rất nhiều lần không phải 2 lần đâu admin xem giải quyết đi chứ thế này không ổn

Naive Guy
13-08-2013, 09:42 AM
Về truyền công , Mỗi ngày nhân vật <80 có 5 lần truyền công nhận được kinh nghiệm
2 lần tc cho người chơi thấp hơn 3 cấp trở lên trong khoảng 5 cấp
10 lần truyền công cho ngươi chơi thấp hơn 5 cấp.

bạn hãy xem nhân vật của mình ở trường hợp nào nhé.