PDA

View Full Version : Lỗi tôn hiệuTrinh Nữ Gợi Dục
13-08-2013, 12:41 AM
Sao em không nhận dc cái tôn hiệu Hiệp Danh Viễn Bá, dù đã làm đủ nhiệm vụ + hoạt động.
Nhấn f1 mở tôn hiệu ra chẳng có :sad:

Naive Guy
13-08-2013, 09:36 AM
Tôn hiệu này dành cho người chơi tạo nhân vật trước khi mở Ngạo kiếm vô song.
Có lẽ bạn tạo nhân vật sau thời gian này nên không được chăng :)