PDA

View Full Version : Update GameUSDollar
13-08-2013, 08:23 AM
Mọi người cho hỏi là trước em có chơi từ đợt TEST. nhưng bây giờ muốn chơi CB thì nó ko cho update và ghi không kết nối đến máy chủ Update là sao hả mọi người ??? :cry::cry:

duyanh890
13-08-2013, 08:58 AM
Bạn tắt phần mềm virus, rồi click chuột phải vào icon NKVS chon run admin xem sao