PDA

View Full Version : Báo Lỗi Chiến Trường Táng Long CốcOMG
13-08-2013, 10:05 AM
Tình hình là 12h toi hôm qua con báo danh Táng Long Cốc đc, sang nay thức dậy báo danh Táng Long Cốc thì bảo chiến trường chưa mở . Ad vao xem vào khắc phục sớm để còn tham gia , tks ad

Ngạo
13-08-2013, 03:02 PM
Thời gian báo danh chiến trường là từ 10h sáng đến 02 sáng. Bạn vui lòng chú ý vấn đề này nhé!