PDA

View Full Version : cho hỏi nạp thể mệnh giá bao nhiêu trở lên thì đươcgareenteaQN
13-08-2013, 11:44 AM
mình nạp thử cái thẻ mệnh giá thấp nhất 20k thì báo thẻ đã đc sử dụng hoặc seri k đúng nạp mấy lần đều báo thế cho hỏi phải nạp mệnh giá bao nhiêu đây chắc 500k quá trời yêu cầu BQT o chỗ nạp thẻ cho thêm mục mệnh giá thẻ nạp nữa đi:beauty:

Son Zuby
13-08-2013, 04:22 PM
Chào ban!
Thẻ mệnh mệnh giá tối thiểu là 10000.
Trường hợp bạn nạp thẻ bị lỗi xin vui lòng vào trang http://hotro.duo.vn, đăng nhập và gửi yêu cầu hỗ trợ. Khi gửi, bạn chọn loại yêu cầu là "Các vấn đề về thẻ nạp" và điền đầy đủ các thông tin theo mẫu có sẵn.
Thân !