PDA

View Full Version : Nạp card không nhận được KNB ..VipOnline
13-08-2013, 12:17 PM
Admin kiểm tra lại dùm mình nạp card không nhận được , chỉ nhận thưởng được thôi KNB :doubt:

xuxu
13-08-2013, 02:04 PM
http://nkvs.vn/news/huong-dan/huong-dan-nap-the-closed-beta.html xem đi