PDA

View Full Version : Vấn Đề Đổi Vàng Qua Vàng Khóa.ChuongMai
13-08-2013, 11:30 PM
Mình thấy bản anpha test co dổi từ váng qua vàng khóa tỉ lệ tương đối hợp lý, sao qua bản này thì 1v = 1v khóa cái này là chủ ý của nhà phát hành a?:doubt:

Ngạo
14-08-2013, 09:43 AM
Trong giai đoạn Alpha Test, BQT có xây dựng chức năng này để hỗ trợ người chơi trải nghiệm, hiện tại chức năng này không được sử dụng cho giai đoạn Closed Beta nhé bạn.