PDA

View Full Version : Vấn đề HCTNLipIce
14-08-2013, 12:26 AM
trong bản test thử 1 tuần có thể đổi 2 lần 1000 vàng thường ra 5000k vàng khóa. Tại sao bản close lại không đổi được vậy, ad trả lời giúp e cái

Corei7
14-08-2013, 03:01 PM
Trong giai đoạn Alpha Test, NPH có xây dựng chức năng này để hỗ trợ người chơi trải nghiệm. Hiện nay chức năng này không thể sử dụng được nhé bạn.
Thân!