PDA

View Full Version : không nạp dc thẻ... ai vào giải thích dùm cái mệt quáviettrung
14-08-2013, 09:31 AM
Nạp thẻ ko đc... vừa mua cái thẻ Vinaphone về nạp... nó báo thẻ đã sử dụng hoặc không tồn tại là sao ra ... thẻ vừa cào

Ngạo
14-08-2013, 09:39 AM
Bạn vui lòng vào trang http://hotro.duo.vn, đăng nhập hệ thống và gửi yêu cầu hỗ trợ (Loại yêu cầu "Các vấn đề về thẻ nạp")
Thân!