PDA

View Full Version : Nạp thẻ không nhận được quàCaoPhong
14-08-2013, 09:40 AM
mình mới nạp thẻ.đổi được phiếu điểm ra vàng rồi mà sao không nhận được quà.đề nghị Ad nhanh chóng giải quyết giúp mình.
Thân.

Ngạo
14-08-2013, 09:41 AM
Bạn thử thoát ra và vào lại xem nhé.