PDA

View Full Version : lỗi không xác nhận đc số điện thoại bảo vệviettrung
14-08-2013, 09:41 AM
Vừa nhắn tin lấy mã xác nhận để nhập vào... tới khi nhập vào thi báo Mã OTP không đúng..

Ngạo
14-08-2013, 01:49 PM
BQT đang tiến hành kiểm tra, khắc phục hệ thống. Bạn vui lòng thử lại vào thời gian khác nhé.
Thân!