PDA

View Full Version : Lỗi Ai giác thích với :((Bopoo
14-08-2013, 12:06 PM
Em đã cài game như khi uplate thì nó cử bảo thế này. k uplate đc. mặc rù em đã đown lại vài lần. và tắt hết tường lửa+ anti virus. và chọn run as admin... mà vẫn k được :(
http://www.upanh.com/slider/?e=malihu&s=upload&start=0vaf8x8ielm
. s up ảnh lên bị lỗi nhỷ :|

Ngạo
14-08-2013, 01:47 PM
Đây là link bản cài đặt mới nhất, bạn tiến hành download và thử lại nhé

http://nkvs.vn/download/server/http/full.html

Bopoo
14-08-2013, 06:43 PM
Mình đown r và vẫn không đc :(