PDA

View Full Version : Lỗi Chiến Trường Táng Long CốcVuthien
14-08-2013, 04:35 PM
Theo mình biết đi TLC sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và điểm truyện ký. Nhưng hnay mình đi TLC chỉ nhận được exp ko nhận được điểm TK. Mong BQT giải đáp dùm:sosad:

Son Zuby
15-08-2013, 07:56 PM
TLC chỉ nhận được kinh nghiệm thôi bạn nhé