PDA

View Full Version : van dang nhap dc game ma o dang nhap dc vao trang chuTMinh
14-08-2013, 07:13 PM
Minh hom vua roi dang nhap nham vao trang web lom bi hack mat vang da doi pass game nhung chua kip doi pass duo sau do minh van vao dc game binh thuong nhung vao web thi lai thong bao sai tai khoan chu o fai sai mat khau minh da an vao quen tai khoan va mat khau thi tin gui ve email van thay id o thay doi id minh la emlaminh89 add xem giup minh voi

duyanh890
14-08-2013, 09:48 PM
Chào bạn!
Bạn vào game là bạn đã tạo mật khẩu của game, còn mật khẩu duo khác với mật khẩu game nên bạn không thể đăng nhập được o trang chủ