PDA

View Full Version : TƯƠNG DƯƠNG - CHÂU GIANG ai chưa có GT + ae Thái Nguyên thì vô tộc nhé :)Huyết Công Tử
14-08-2013, 11:54 PM
TƯƠNG DƯƠNG - CHÂU GIANG ai chưa có GT + ae Thái Nguyên thì vô tộc nhé :)

Tên tộc : Đệ Nhất
Có gì pm nick mình : Huyết Công Tử