PDA

View Full Version : Lỗi gì đây ạ :( !PhongMom
15-08-2013, 06:25 PM
http://www.uphinh.vn/image/stream/1293069.jpg

Coi dùm em bi lỗi gì ạ ????

................................................

PhongMom
15-08-2013, 06:32 PM
Mong ad chỉ bảo gấp http://www.uphinh.vn/image/stream/1293069.jpg