PDA

View Full Version : Kick người ra khỏi gia tộcKiếmMa
16-08-2013, 08:24 PM
Mình là tộc trưởng và mình muốn khai trừ một số người nhưng sao không được, nó bảo phải đợi ý kiến của mọi người nữa là sao ???

Ngạo
16-08-2013, 09:02 PM
Để kick thành viên chính thức, bạn cần phải sự đồng ý của Đường chủ :)