PDA

View Full Version : anh em bàn luận- giúp đỡ- giải đáp về vấn đề hiệu ứng trong gamegetbacker222
16-08-2013, 11:06 PM
Có 9 phái với các chiêu thức và hiệu ứng khác nhau:
các hiệu ứng và tác dụng như thế nào ?
thụ thương - thiên vương
hỗn loạn
lơ lửng
trầm mặc
định thân
tàn phế
choáng - võ đang :
trì hoãn

mình biết mỗi 2 phái là thiên vương và võ đang là có 2 hiệu ứng thụ thương và choáng. Hết
Anh em biết thì bàn luận tiếp đi :haha:

Leynet
17-08-2013, 01:12 AM
nhấn f 12 kéo xuống dòng thứ 2 từ dưới lên sẽ giải thích hết các hiệu ứng trong game