PDA

View Full Version : đồ bị hư cần sửa mà k biết sửa cho nàoremeo011
17-08-2013, 05:26 AM
cho hỏi đồ hư hết rồi sửa chỗ nào vay ?

Cjknd1
17-08-2013, 09:18 AM
Bạn bấm F1 chỗ cuối cùng có 2 nút sửa trang bị đấy

duyanh890
17-08-2013, 10:10 AM
Bạn bấm C xuất hiện bảng thông tin nhân vật rội bấm sửa, hoặc sửa hết