PDA

View Full Version : Dám hỏi các bạn có sợ bị hack - khi không có mã rươngTrà Đá Móng Cái
18-08-2013, 08:12 PM
cần 1 cái gì đó để đảm bảo khi không có mật mã bảo về đồ trong game

Ngạo
18-08-2013, 08:47 PM
Chức năng bảo vệ sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất. Bạn vui lòng đợi thêm nhé!
Thân!