PDA

View Full Version : vấn đề code trúng thưởng giải ô chữ!!!Backup
18-08-2013, 09:57 PM
mod với adm giải thích hỗ với, vào ngày 15/8 tôi có trúng thưởng giải ô chữ , nhưng đến nay 18/8 vẫn chưa thấy mail gữi mã code trúng thưởng.

mod hay adm cho biết sau ngày 19/8 mới trao tất cả các giải trúng thưởng hay là sao???

Quách Tương
19-08-2013, 10:24 AM
Sự kiên giải ô chử đợt 2 kết thúc vào ngày 19/08 Vì vậy sau ngày 19/08 mới bắt đầu có kết quả và trao giải bạn nhé

Độc Cô Chém Gió
19-08-2013, 01:55 PM
Sư kiện ô chữ kết thúc ngày 18/08 và ngày 19/08 trao giải còn thời gian chính thức có thể nhận thưởng thì sẽ có thông báo ingame và trên diễn đàn sau bạn nhé

Backup
22-08-2013, 10:21 AM
NPH nói trong ngày 21 và 22 sẽ gữi code về mail mà tới giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ!!!

Backup
22-08-2013, 04:50 PM
mod với adm đâu cho cái thông tin với nào.

MinhBao
22-08-2013, 04:55 PM
NPH nói trong ngày 21 và 22 sẽ gữi code về mail mà tới giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ!!!

Bạn check trong Spam Mail xem thử !!!!

Ngạo
22-08-2013, 05:07 PM
Tất cả các code trúng thưởng sự kiện ô chữ đều đã được gửi vào email đăng ký khi tham gia sự kiện. Các bạn vui lòng kiểm tra trong mục thư Spam, thư Rác.

Backup
22-08-2013, 05:15 PM
ok để kiêm tra lại xem........

DarkPine
23-08-2013, 01:24 AM
tới giờ vẫn ko thấy code,2 email vẫn ko cái nào có,ko biết có gửi thật ko nữa,mod làm ăn chán quá