PDA

View Full Version : Cảm xúc trong từng khoảnh khắcPhan Kim Lyn
19-08-2013, 06:59 PM
:adore::adore::adore::adore::adore:
http://i3.upanh.com/2013/0819/11//57221760.aa.jpg (http://upanh.com/view/?id=4vad2g8z6gn)
http://i4.upanh.com/2013/0819/11//57221761.dream.jpg (http://upanh.com/view/?id=8va41g9z6gd)
http://i8.upanh.com/2013/0819/11//57221765.unnamed.jpg (http://upanh.com/view/?id=6va5fg0z9gt)
http://i3.upanh.com/2013/0819/11//57221769.unnamed1.jpg (http://upanh.com/view/?id=9va81g1z7gx)
http://i4.upanh.com/2013/0819/11//57221770.unnamed2.jpg (http://upanh.com/view/?id=ava69g9z4gz)

Xuân_Thành_47
07-09-2013, 01:41 PM
:haha: ảnh đẹp đó bạn, hữu tình đậm ý nghĩa đó

Thông Có hạn
01-11-2013, 01:47 PM
đẹp lắm bạn cảnh này ở đâu vậy bạn

Phan Kim Lyn
02-11-2013, 09:41 PM
hi, thank các bạn
mình chụp ở tùm lum chỗ :D

Long Tuyệt
06-11-2013, 02:29 PM
sao ảnh bị lỗi tum lum rồi @@! ko xem đc gì hết =.=!