PDA

View Full Version : Chuyển severratlaxiteen
20-08-2013, 12:14 PM
Mod cho mình hỏi là game có tính năng chuyển sever k vậy

Quách Tương
20-08-2013, 02:59 PM
Vấn đề này sẽ được thông báo trên trang chủ nkvs.vn ngay khi có thông tin chính thức, Bạn vui lòng theo dõi nhé