PDA

View Full Version : Ai làm cái nv Danh Khi Chi Nhân -- Help !!!!duchanh310
20-08-2013, 07:48 PM
Ai làm cái này rùi chỉ mình vời , tới giờ chạy muốn hụt hơi mà củng ko thấy cha đó đâu

Son Zuby
20-08-2013, 09:09 PM
Danh khí chi tranh bạn nhé
Thời gian thông báo Âu Vô Khuyết xuất hiện sẽ tự động thông báo trên hệ thống
Xuất hiện ở Bản Đồ Kích Chiến (bản đồ kích chiến bạn ấn Sự kiện lên sang bên thông tin mới nhất sẽ biết là bản đồ nào)

duchanh310
21-08-2013, 06:27 PM
Danh khí chi tranh bạn nhé
Thời gian thông báo Âu Vô Khuyết xuất hiện sẽ tự động thông báo trên hệ thống
Xuất hiện ở Bản Đồ Kích Chiến (bản đồ kích chiến bạn ấn Sự kiện lên sang bên thông tin mới nhất sẽ biết là bản đồ nào)
hèn chi , cả pt chạy vào map ko thấy