PDA

View Full Version : Hỏi về cách chế đồ Thừa -> HiếmNickciat
21-08-2013, 11:55 PM
Theo mình biết để chế đồ thừa -> hiếm cần đá tinh luyện thạch nhưng nếu món đồ Thừa đang có cường hóa vd +8 rồi đưa vào chế lên Hiếm nó có bị reset lại như chưa cường hóa ko?? Ai biết xin chỉ giáo

ViênViên
22-08-2013, 10:39 AM
Trả lời giúp Bạn là không? Thừa + 8 lên Hiếm vẫn + 8