PDA

View Full Version : hỏi về TTT bán trong tiệm tùy thân??Vô Chấn
22-08-2013, 06:12 PM
mod cho mình hỏi nếu TTT bán trong tiệm tùy thân nó sẽ ở đâu
trong tiệm truyện ký hay tiệm vàng khóa ?? AE trong bang mình đang rất thắc mắc về vấn đề này thanks mod

Son Zuby
22-08-2013, 07:12 PM
Bạn vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây
http://nkvs.vn/news/tin-tuc/bao-tri-cap-nhat-phien-ban-vn2.2.html