PDA

View Full Version : Tức trào máu với skill Liên Hoa trong Chiến TrườngNhẫn
22-08-2013, 11:32 PM
- Tức trào máu với skill này trong chiến trường, Liên Hoa là chiêu rê chuột rồi bấm skill là nó thực hiện nhưng vào chiến trường, tôi tức trào máu với skill này. Rê chuột vào quân giặc đang bị kéo máu rồi bấm skill thì nó không sử dụng đc (không bị chờ thi triển), tiếp theo tất nhiên là bị giết và sau khi hồi sinh lại doanh trại thì nó tự thi triển (dù không bấm cũng không lag), rồi có khi không bị lag, tôi bấm vào đám đông nhưng tự nhiên nó nhảy đi chỗ khác, ngồi đánh chiến trường mà cứ ức mãi với skill này.

Ngạo
23-08-2013, 02:05 PM
Bạn có thể nói rõ hơn là chỉ có skill này hay còn các skill khác nhé.
Và bạn đx thử giảm cấu hình khi tham gia chiến trường chưa