PDA

View Full Version : Thủ Ô (Vật Liệu Chế Rương Thuốc) Vấn Đề Cần Thiết của gamer!!!!Clicks
24-08-2013, 08:02 PM
Tỉnh hình là sau khi update phiên bản mới gở bỏ Vật Liệu Sống trong Trân Bảo Các xuống thì Thủ Ô là vật liệu cần thiế để ae chế tạo rương thuốc sử dụng.....Nan giải bây giờ là biết mua Thủ Ô ở đâu ? Chẵng lẽ canh TBTN để mua ah,mà đâu phải lúc nào cũng có đâu....Mong ae admin xem xét và chỉnh sửa lại điều này dùm ae gamer...(Bạc khóa trong game đâu phải là dễ kiếm...

Son Zuby
24-08-2013, 09:08 PM
Bạn có thể mua trên Trung Tâm Giao Dịch

ThuậnHuỳnh
07-08-2016, 04:17 PM
Phán như đúng rồi nếu là như thế thì làm gì có thằng nào điên đem bán lên TTGT đâu mà mua