PDA

View Full Version : chức năng sư đồDatVu
25-08-2013, 05:50 PM
Đề nghị NPH thêm vào tính năng trục xuất đồ đệ, lúc trước mình có nhận 2 đồ đệ nhưng h họ đều nghỉ chơi cả r mà vẫn chưa xuất sư, h muốn trục xuất để nhận người mới cũng không được mà không biết làm thế nào

Quách Tương
26-08-2013, 03:48 PM
game đã có tính năng trục xuất đồ đệ mà bạn.
- Bạn tới NPC quản lý liên hệ tại các thành thị ( NPC Muội vân )
- Bạn chọn phần Xử lý quan hệ sư đồ để giải trừ quan hệ sư đồ. bạn cần chờ 24 tiếng sau để giải trừ quan hệ sư đồ
- Bạn có thể đơn phương giải trừ quan hệ sư đồ
Chúc bạn chơi game vui vẻ !!!