PDA

View Full Version : Nên Sửa Lại Sư ĐồJun Neko
26-08-2013, 06:57 PM
Mình chơi game từ hồi lv 1 đến bây giờ là 79 rồi, mà đồ đệ mình lập nick xong để đấy, không thể xuất sư được.
Chẳng lẽ mình cứ phải để một đồ đệ không online...
Mong admin sửa lại phần sư đồ như là 1 tuần không online có thể kich chẳng hạn.
Mình không đồng tình với kiểu này thì rất nhiều người sẽ bị thiệt.
Cảm ơn

Son Zuby
26-08-2013, 11:36 PM
Bạn đến Quản lý liên hệ chọn hủy quan hệ sư đồ và đợi 24h là tự động hủy thành công