PDA

View Full Version : mong AD giải quyết giùmMưa Lạnh
27-08-2013, 09:58 PM
tình hình là em có đổi email cũ sang email mới .... khi vào email cũ xác thực đổi thành email mới xong thì email mới của em đã bị yahoo ngưng sử dụng.. giờ em mún đổi email cũng như đổi pass web thì cần phải có email nhưng email dã bị ngưng sử dụng rồi bây giờ em phải làm sao để đổi pass web với email đây em có đủ cmnd... câu hỏi bí mật kèm câu trả lời và số điện thoại... mong AD giúp đỡ :doubt::doubt::doubt::doubt:

Son Zuby
28-08-2013, 09:02 AM
Bạn có thể truy cập trang hỗ trợ : http://hotro.duo.vn/ để gửi yêu cầu cụ thể và làm theo hướng dẫn