PDA

View Full Version : Vấn Đề Nâng Thừa Lên HiếmTâyMônThắng
29-08-2013, 10:11 AM
Đề NGhị NPH cho mở chức năng nâng đồ thừa 8x 9x từ Thừa lên Hiếm, hiện tại kiếm mua đồ 8x hiếm dường như không có, mong NPH cho mở chức năng nâng thừa lên hiếm.

Son Zuby
29-08-2013, 10:59 AM
BQT sẽ tiếp nhận ý kiến của bạn
Chúc bạn chơi vui vẻ