PDA

View Full Version : lại chủ đề thừa lên hiếmChó Điên
29-08-2013, 03:40 PM
1. kiến nghị nhỏ cho ADM đó là khi tinh luyện cả sét thừa lên sét hiếm ( sét 6,7x) option cũng như công lực thay đổi ko nhiều tôi đã làm rùi, trong khi đó tinh luyện thừa sang hiến tốn ko ít vàng. tên nhân vật trong game của tui là ChóCái mong AE giúp đỡ trong game.

Sún
29-08-2013, 03:56 PM
công lực còn tùy thuộc vào nhiều cái nữa chứ đâu phải mỗi trang bị đâu
như linh thạch góp phần không nhỏ => tại sao lại sinh ra cái lỗ để đập ngọc? bạn phải hiểu chức năng này chứ

Xuân_Thành_47
30-08-2013, 09:16 AM
chủ topic chịu khó bắn nhìu $ vào mua đá khảm cấp 3 trở lên khảm vào trang bị còn hay hơn đập đồ Thừa---> Hiếm ak

izIzMrKotexXitin
30-08-2013, 03:44 PM
Vâng cái tên nói lên tất cả :)))