PDA

View Full Version : Mod ơi ! cho e ý kiến chút về vấn đề trian và nhặt đồ boss tinh anh ?Be ken de thuong
29-08-2013, 07:42 PM
e không hiểu xác suất ra vật liệu của boss tinh anh là như nào mà e trian 2 ngày từ lúc lên 8x nó k rớt ra 1 cái ... thua cả bãi 6x ra vật liệu còn nhiêu hơn có khi trian 1 ngày cũng được 3 4 vậy liệu 3 . còn bãi 9x thì chẳng được cái nào chứng nhận tinh anh thì cả 2 ngày trian được có 2 cái . phái e là phái cận chiến nên đánh áp sát boss cũng có tỉ lệ nhặt đồ nhiều hơn mấy phái đánh tầm xa . chủ yếu trian là để nhặt vật liệu mà bây giờ cứ nghỉ tới treo là nản . mong MOD cho e tí ý kiến với ?

Ngạo
30-08-2013, 10:15 AM
Cái này là ngẫu nhiên rơi ra, và trong đội thì sẽ có người may mắn nhặt được. BQT không can thiệp được vấn đề này nhé bạn