PDA

View Full Version : Lỗi Truyền côngMistake
31-08-2013, 09:53 AM
Từ hôm qua đến giờ mình truyền công không nhận được một tí Kinh nghiệm nào nhé
admin xem lại kiểm tra và sửa lỗi dùm cái
có phải lỗi không thì báo lại 1 câu

Ngạo
31-08-2013, 10:50 AM
Bạn vui lòng cho biết là bạn là nhân vật truyền công hay nhân vật nhận truyền công nhé.