PDA

View Full Version : NPH nên thực hiện vì nó cũng k to tát và ảnh hưởng gì đến NPH lắmDươngKent
04-09-2013, 03:54 AM
Thứ 1 : hãy để truyền thanh kênh TG mua = vàng khóa , chứ để mua = vàng thường nói có mấy câu hết gần 50 vàng quả thật rất tốn , nếu NPH sợ bị spam quá đông hay văng tục chửi bậy thì có thể delay chat kênh thế giới lên 60 90 120 s chứ cả tỷ năm mình chẳng nói được câu nào trên thế giới r :(
Thứ 2 : tại sao hoạt lực k khóa lại không thể chế ra đồ khóa , đá tinh luyện không khóa tại sao k thể dùng chung với đá đã khóa
Thứ 3 : nên cho ông Dã Luyện Sư thêm 1 ngành nghề nữa là ghép thủy tinh cho a e đỡ phải ném TTGD
VD như 4 viên Bạch Thủy Tinh có thể ghép lên 1 lục và 4 lục có thể ghép lên 1 lam hoặc 4 lam có thể ghép lên 1 tử
sẽ hay hơn nếu phải đem thủy tinh ném shop đúng k nào ???

Son Zuby
04-09-2013, 09:14 AM
Mình sẽ gửi ý kiến đóng góp của bạn đến BQT
Chúc bạn vui vẻ