PDA

View Full Version : xem lại maill thông báo đã gởi mà sao vẫn ko thấy trong hộp thưHoàngNhưMỵ
04-09-2013, 01:50 PM
em có đăng kí 1 tài khoảng : tên tài khoản là : pigpoovu1. Và maill đăng kí là: pigpoovu1@gmail.com...Nhưng đăng kí xog vào thông tin tài khoảng maill chỉ hiện lên :pigpoovu1@gmail.co(_) Thiếu mất chữ (_m_) nhưng em vào đổi mail rồi nhưng vẫn ko đc gởi maill kích hoạt tài khoản mail add xem lại tên đăng nhập là : pigpoovu1

Son Zuby
04-09-2013, 02:42 PM
Nếu email bạn đăng ký là chính xác thì bạn thử kiểm tra cả hộp thư spam nữa nhé
Trường hợp bạn đăng ký sai email : pigpoovu1@gmail.co thì hệ thống sẽ gửi thư kích hoạt đến địa chỉ pigpoovu1@gmail.co và thư kích hoạt này sẽ không tới được đích
Bạn truy cập vào hotro.duo.vn để gửi yêu cầu thay đổi email và làm theo hướng dẫn nhé

sinhyeuai1997
26-05-2014, 07:36 AM
hòm thư spam nằm ở đâu nhỉ :adore:

phanngocphi17
27-05-2014, 02:04 PM
hòm thư spam nằm ở đâu nhỉ :adore:

không có chữ spam thì xem trong hòm thư rác bạn ak