PDA

View Full Version : ________NKVS Thanh Hóa _________vinkyl
05-09-2013, 08:12 PM
NKVS Thanh Hóa tạo ra với mục tiêu kết nối các game thủ ở tất cả các khu vực trong tỉnh Thanh Hóa.Để

tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu trò chuyện trong một ngày gần nhất các bạn hãy tham gia theo mẫu báo

danh::brick:


- Họ tên:......................

- Nick 4rum:...................

- Nick trong game:..........

- Mail/gmail:...................

- Khu vực:.....................

- Điện thoại::.................

Mình sẽ inbox hằng ngày báo danh của các bạn.Mong sao chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng chung trên tinh

thần đoàn kết,vui vẻ,và học hỏi kinh nghiệm của nhau.:haha:

:look_down:Ngoài ra không thể thiếu các hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe,tình thần,cái sự rực rỡ cho các game

thủ đó là tăng1....tăng 2,tăng 3....bala bala :boss:Hãy làm theo suy nghĩ của bạn....:byebye:

TuanT2
22-10-2013, 09:40 AM
Ninh Bình cho ké được không? :3