PDA

View Full Version : Mong NPC xem xét mở thêm cấp Linh thachHlinh
06-09-2013, 07:33 PM
Hiện tại bản update mới cho tinh luyện đồ Thừa cấp 80 lên đồ Hiếm và Cấp linh thạch khảm từ cấp 4 lên cấp 5. Nhưng rất nhiều loại linh thạch thì không được ép lên cấp 5. Nếu thế phải bỏ linh thạch cấp 4 đã ép để chuyển qua loại linh thạch khác có thể ép lên được cấp 5 như vậy không hợp lý lắm vì khá tốn kém để ép được viên cấp 4 . Mong NPC xem xét mở thêm cấp ép linh thạch.

OBITO
06-09-2013, 08:06 PM
Cám ơn những đóng góp của bạn, mình sẽ gửi lên để BQT xem xét.
Chúc bạn chơi game vui vẽ.